Kirugjia orale

EKSTRAKSIONI KIRURGJIKAL I RRENJEVE TE NGELURA NE OSTEOMUKOZE DHE DHEMBET E IMPAKTUAR

Ekstraksioni kirurgjikal i rrënjëve të ngelura në osteomukozë dhe dhëmbëve të impaktuar është një nga ndërhyrjet kirurgjikale më të zakonshme.

Dhëmbët e impaktuar janë plotësisht të formuar brenda kockës, por që nuk kanë dal kurrë për shkakt të një pengese fizike. Dhëmbët që impaktohen më shpesh janë dhëmballat e syrit të sipërme të poshtme dhe kaninet e sipërm. Potencialisht, ata mund të shkaktojnë një numër të madh simptomash të lidhura me nevralgjite dhe dhimbjet e lidhura me demtimin e nervave periferike.

Rrënja në osteomukozë mbetet pas shkatërrimit total të kurorës dentare, si pasojë e një kariesi dentar të pa kuruar. Zgjidhja e kësaj problematike është pikërisht heqja e rrënjës. Nevojitet heqja e rrënjës sepse, duke qenë se është e kontaminuar nga bakteret, mund të shkaktojë infeksion dhe të ketë një efekt negativ në shëndetin tuaj.

APICEKTOMIA (ELEMINIMI I INFEKSIONIT PERRETH RRENJES SE DHEMBIT)

Apicektomia përkufizohet një mini ndërhyrje kirurgjikale nëpërmjet së cilës pritet apeksi i rrënjës së dhëmbit. Kryhet vetëm në rast se objektivi, ose grumbullimi i inflamacionit në apeksin e rrënjës së dhëmbit, nuk është arritur me një trajtim kanalar (terapia endodontike) dhe më pastrimin e mëtejshëm dhe mbushjes kanalare. Gjashtë muaj pas apicektomisë është e rekomandueshme të kryhet një kontroll me një radiografi të vogël intraorale.

Evolucioni që kirurgjia orale ka arritur në vitet e fundit dhe teknikat e reja që po zbatohen rregullisht në klinikën tonë krijojnë kushte për një rehabilitim të mirë protetik.

Nëse dëshironi zgjidhje për të pamundurën rezervoni tani.

REZERVO TANI

    Dërgo grafi dentare ose panoramex (pranohen formatet Png, Jpg, Pdf etc)