Parodontologjia

Periodontiti

(dikur quhet “pyorrhea”) karakterizohet nga dëmtimi i mishrave të dhëmbëve, kockave dhe strukturave të tjera që mbështesin dhëmbin. Shkak i periodontitit janë bakteret dhe parazitët që sulmojnë indin mbështetës të dhëmbëve (formimi i xhepave periodontale). Xhepi periodontal është sinonim i dëmtimit të kockës mbeshtetese prandaj është shumë e rëndësishme të matni thellësinë e xhepave periodontal para dhe pas trajtimeve.

Simptomat e problemeve periodontale:

  • Mishrat e skuqur,të enjtur dhe të ndjeshëm.
  • Gjakderdhje e gingivave.
  • Aromë e keqe e gojës.
  • Lëvizshmëria e dhëmbëve.
  • Spostimi i dhëmbëve duke krijuar hapësira midis tyre.
  • Gingiva të infektuara.
  • Që në vizitën e parë bëhet një ekzaminim radiologjik (OPT), një vlerësim të mishrave të dhëmbëve dhe çdo xhepi gingival duke kryer një provë periodontale me një sondë të përshtatshme milimetrike.
  • Me përdorimin e antibiotikëve të duhur eliminohen bakteret patogjene dhe parazitët. Kjo fazë do të zgjasë disa muaj.

Pastrimi i gurëzave

Largimi i pllakës dhe tartarit nga dhëmbët. Kryhet me ultratinguj dhe me instrumente manuale gjatë seancës së pastrimit dhe vizitave periodike të kontrollit.

Lemimi i rrënjëve

Kjo procedurë konsiston në lëmimin e sipërfaqeve të rrënjëve nën mishrat e dhëmbëve, duke lejuar që indi përreth të rivendoset përsëri në të dhe të rikthehet gjëndja e shëndetshme e gingivave.

Kirurgjia periodontale:

Eshtë zgjidhja e fundit për të trajtuar,defektet kockore te thella(xhepat) ose për të kuruar zonat ku infeksioni është ende i pranishëm. Plani i trajtimit kirurgjik periodontal mund të përfshijë lëmimin e rrënjëve nëpërmjet kirurgjisë ose pastrimin e xhepave të thella duke kombinuar graftet sintetike kockore dhe membranat për rigjenerimin e kockave të humbur.Kontrolli i rregullt cdo 6 muaj ndihmon në parandalimin e ri infektimit,

Kirurgjia plastike e mishrave

Gingiva perben kornizen e buzeqeshjes.Në të njëjtën mënyrë edhe bardhësia, forma dhe madhësia e harkut dentar mund të fitojnë vlerën e tyre estetike vetëm nëse shoqërohen nga një gingive e shëndetshme. Gingivat e fryra dhe te skuqura , defektet kockore të shkaktuara nga humbja e dhëmbëve sjellin nje estetike të shëmtuar. Sot ne mund të eleminojm ose të rregullojme shumicën e këtyre defekteve duke përdorur kirurgjine plastike gingivale.

Nëse dëshironi zgjidhje për të pamundurën rezervoni tani.

REZERVO TANI

    Dërgo grafi dentare ose panoramex (pranohen formatet Png, Jpg, Pdf etc)