The Team

Klinika “Splendent” Dr. Ina Xhaxho është një qendër mjekesore e specializuar për të kryer të gjitha shërbimet e nevojshme dentare. E vecanta e kësaj klinike është dedikimi dhe perkushtimi ndaj personave me aftësi të kufizuar nëpërmjet shërbimit të anestezisë gjenerale, ku pacienti vendoset në gjumë me anë të një koktejli medikamentesh. Të gjitha shërbimet dentare, kryhen brënda një seance të vetme nga mjekë të specializuar që kujdesen maksimalisht për pacientet.

Klinika “Splendent” Dr. Ina Xhaxho është një qendër mjekesore e specializuar për të kryer të gjitha shërbimet e nevojshme dentare. E vecanta e kësaj klinike është dedikimi dhe perkushtimi ndaj personave me aftësi të kufizuar nëpërmjet shërbimit të anestezisë gjenerale, ku pacienti vendoset në gjumë me anë të një koktejli medikamentesh. Të gjitha shërbimet dentare, kryhen brënda një seance të vetme nga mjekë të specializuar që kujdesen maksimalisht për pacientet.

Prej vitesh e ndodhur ne ambjentet e Spitalit te Zemres “Dr. Roland Xhaxho”, Klinika “Splendent” Dr. Ina Xhaxho, ka pasur avantazhin, qe ambjenteve spitalore me paisjet me te fundit, t’i bashkoje nje staf te kualifikuar.